Dėmesio Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, naudoti slapukus iš šios svetainės paspauskite mygtuką GERAI
0
Krepšelis tuščias

1. Bendra informacija

Marius Mirzajevas (IV paž. Nr. 1163691) (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios parduotuvės internete valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia internetine parduotuve. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 • Duomenų valdytojo rekvizitai:
 • Marius Mirzajevas
 • IV pažymos Nr.: 1163691
 • Ramunių g. 12, Lentvaris
 • Tel. 8 678 88910
 • El. paštas: uzsakymai@dmabaldai.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bai kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie parduotuvės internete lankytojus mūsų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie parduotuvės internete/socialinių tinklų paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų parduotuvę internete/socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią parduotuvę internete, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų parduotuvėje internete, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

2. Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apei jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami registracijos formą internete, užsakydami prekes mūsų el. parduotuvėje, skambindami mums);
 • Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų el. parduotuvėje, socialinio tinklo paskyroje);
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per socialinį tinklą ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kaip:

 • Jūs registruojatės mūsų el. parduotuvėje;
 • Užsisakote prekes mūsų el. parduotuvėje;
 • Užsisakote mūsų komunikaciją;
 • Dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausia nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Pateikiate užklausas per registracijos sistemą ar mūsų socialinio tinklo paskyrą;
 • Naudojatės el. parduotuve (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys);
 • Darote viešus įrašus socialinio tinklo paskyroje, kurią mes sekame.

Kiek tai leidžia pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (LinkedIn, Facebook, Instagram, Google+, Twitter). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šioje privatumo politikoje. Jei taip atsitiktų, mes jus informuosime papildomai.

3. Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiames rinkti kuo mažiau informajos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas (užsakant prekes);
 • Informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • Informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti jūsų tapatybę;
 • Informaciją, apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pvz.:

 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, el. pašto adresas.

Informacija , kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • Informacija pie tai, kaip naudojatės mūsų el. parduotuve (įrenginio informacija: t.y. IP adresas, OS versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; Prisijungimo informacija: t.y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų el. parduotuvėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos mustatėme jūsų įrenginyje); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų el. parduotuvės turiniu.

Už mūsų el. parduotuvėje įsigytas prekes jūs mokate savo banko internetinės bankininkystės sistemoje ir tuomet saugumą užtikrina banko serveris, kuriame įvedate į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kurią žinote tik jūs. Atsiskaitydamas elektronine bankininkyste, pirkėjas visus duomenis įveda banko sistemoje, todėl mūsų darbuotojams ši informacija yra neprieinama.

Svarbu: Mūsų personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

4. Domenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Informacijos apie baldus ir kitas susijusias paslaugas teikimas.
 • Jūsų prašymu teikti informacija susijusią su paslaugų teikimu.
 • Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualius reklaminius skelbinus ir rėmėjų turinį, akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, prekes ir paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimu.

Tikslai, kurias tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

Tikslas

Teisinis pagrindas (-ai)

Asmens duomenys

Informacijos apie baldus ir kitas susijusias paslaugas teikimas

Sutarties su jumis vykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų teikimo metu, kaip pvz., telefono numeris ar el. pašto adresas, skirti susisiekti su jumis.

Jūsų prašymu teikti informacija susijusią su paslaugų teikimu

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

 

Teisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas. Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo prekes ir teikiamas paslaugas.

Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, el. paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.

Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualius reklaminius skelbinus ir rėmėjų turinį, akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, prekes ir paslaugas

Jeigu esate mūsų klientas, šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

 

Jeigu nesate mūsų klientas, rinkodaros informaciją iš mūsų gausite tik jeigu turėsime jūsų sutikimą.

Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. paštas, adresas, jūsų pomėgiai.

Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

 

Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šioje privatumo politikoje.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes paprašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šioje politikoje, mes jus apie tai informuosime pateikdamis atskirą pranešimą.

5. Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra: UAB DPD Lietuva, UAB Raben Lietuva, UAB Venipak Lietuva, UAB „SB lizingas“, auditoriai, teisininkai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atsakingai parinkti verslo partneriai yra IT tiekėjai, gamintojai, finansų kompanijos ir daugelis kitų sričių verslo kompanijos. Šių partnerių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.

Norint gauti Mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

6. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7. Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytams tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestinais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

8. Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas višo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint Duomenų tvarkytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu 8 678 88910, parašę mums šiuo adresu uzsakymai@dmabaldai.lt Jūsų teisės bus įgyvendintis prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, el. parašu.

9. Slapukai

Kartais, Jums lankantis „DMA baldai“ interneto parduotuvėje, į Jūsų kompiuterį galime įrašyti tam tikrą informaciją, leidžiančią atpažinti Jūsų kompiuterį. Tokia informacija paprastai pateikiama tekstinio dokumento, vadinamo „slapuku“ forma. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kurį svetainės serveris išsaugo Jūsų kietajame diske. Paprastai slapukai naudojami renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, Jūsų kompiuterio operacinę sistemą, naudojamos naršyklės tipą bei lankomų svetainių adresus. Slapukus naudojame, norėdami palengvinti Jūsų darbą, pavyzdžiui, Jums nereikia dažnai įvedinėti slaptažodį seanso metu arba pakartotinai nurodyti į krepšelį dedamas prekes, jeigu neužbaigiate sandorio vieno apsilankymo metu. Taip pat slapukai naudojami renkant medžiagą duomenų srautų analizei bei anoniminei demografinei apskaitai, kuri mums padeda gerinti savo paslaugas.

10. Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo tasyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų el. parduotuvėje ar turite klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

 • Marius Mirzajevas
 • IV pažymos Nr.: 1163691
 • Adresas: Ramunių g. 12, Lentvaris
 • Duomenų apsaugos pareigūno tel: 8 678 88910
 • El. paštas: uzsakymai@dmabaldai.lt

11. Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą privatumo politika peržiūrėta 2022-06-23 d.