Dėmesio Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, naudoti slapukus iš šios svetainės paspauskite mygtuką GERAI
0
Krepšelis tuščias

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos „TAISYKLĖS“), jas patvirtinus PIRKĖJUI (susipažinus su Taisyklėmis bei paspaudus "Užsakyti" yra automatiškas sutikimas su šiomis Taisyklėmis, bei pirkimo-pardavimo sutartimi), yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės baldų parduotuvės „DMA baldai“ (toliau vadinamos – „PARDAVĖJO“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, sąlygos ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu „DMA baldai“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Šios TAISYKLĖS sudarytos vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228(7), 6.228(8), 6.228(10), 6.363 straipsniais, LR Vyriausybės nutarimu „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles be atskiro įspėjimo. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis yra veiksnus ir turi teisę pirkti prekes „DMA baldai“ internetinėje parduotuvėje.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS elektroninėje parduotuvėje „DMA baldai“ suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma „DMA baldai“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2.3. Pirkėjas, paspausdamas mygtuką „Užsakyti“ sutinka, kad Jam buvo suteikta visa informacija apie prekės savybes, informacija apie pardavėją, galutinė bendra pardavimo kaina, apmokėjimo būdai, sąlygos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones.

2.4. Elektroninėje parduotuvėje „DMA baldai“ pateikiama informacija apie prekę yra bendro pobūdžio, tačiau tai netrukdo Pirkėjui susidaryti nuomonę apie norimą įsigyti prekę.

2.5. Pirkėjas, paspausdamas mygtuką „Užsakyti“ sutinka, kad elektroninėje baldų parduotuvėje „DMA baldai“ pateikiamos baldų nuotraukos gali skirtis nuo realių baldų. Tai apima:

2.5.1. Baldų spalvą - ji gali skirtis atsižvelgiant į Pirkėjo naudojamo vaizduoklio spalvų intensyvumą.

2.5.2. Surinkimo kokybė – baldai, pavaizduoti nuotraukose yra reprezentacinio pobūdžio ir yra sutverti specialistų. Tai Pirkėjui suteikia galimybę susidaryti bendrą vaizdą apie perkamą prekę.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „DMA baldai“  internetinėje parduotuvėje šių TAISYKLIŲ ir internetinės parduotuvės „DMA baldai“ nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su pirkimo TAISYKLĖMIS ir savo valia su jomis sutikti arba nesutikti.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsniu. 

3.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių TAISYKLIŲ  nustatyta tvarka.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.6. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjo duomenų tikslumas, saugumas ir atnaujinimas yra Pirkėjo pareiga.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve „DMA baldai“, įsipareigoja laikytis šių TAISYKLIŲ, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, o taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti pagal TAISYKLIŲ 5.2.1. punktą, nesumoka už prekes per tris dienas.

4.3. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes apmokėti pagal TAISYKLIŲ 5.2.2. punktą, pardavėjas, iškilus neaiškumo dėl užsakyme pateiktos informacijos, susiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per tris darbo dienas.

4.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti, atšaukti (anuliuoti) Pirkėjo užsakymą, jei užsakymo formoje yra nurodyti tikrovės neatitinkantys ar netikslūs kontaktiniai duomenys.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja šiose TAISYKLĖSE ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „DMA baldai“ teikiamomis paslaugomis.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausiančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu TAISYKLIŲ 6 punkte nurodytomis sąlygomis.

4.8. Pardavėjas, dėl svarbių ar nuo Pardavėjo nepriklausiančių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui jo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

5. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

5.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje „DMA baldai“  ir suformuluotame užsakyme nurodomos Eurais. Visi mokesčiai į kainą yra įskaičiuoti. Jei prekei taikomi papildomi mokesčiai (pristatymas, prekių sunešimas) apie tai Pirkėjas informuojamas prieš atliekant galutinį užsakymo veiksmą, t.y. prieš paspaudžiant mygtuką „Užsakyti“.

5.2. Atsiskaityti už prekes galima žemiau išvardintais būdais:

5.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes prieš jas gaunant, užsakymo sumą pervedant į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Apie sėkmingą pinigų įskaitymą Pardavėjo banko sąskaitoje Pirkėjas informuojamas atskirai el. paštu.

5.2.2. Apmokėjimas grynaisiais baldų pristatymo metu – už baldus Pirkėjas atsiskaito pristatymo metu.

5.2.3. Pirkimas lizingu – Pirkėjas, sudaro su UAB „SB Lizingas“ lizingo sutartį baldams įsigyti. Kiekviena lizingo sutartis sudaroma prieš tai susisiekus su Pirkėju telefonu dėl duomenų tikslumo. Lizingo sutartis įsigalioja baldų pristatymo metu Pirkėjui pasirašius lizingo sutartį.

5.3. Užsakymo vykdymas pradedamas skirtingai nuo apmokėjimo būdo:

5.3.1. Apmokėjus bankiniu pavedimu – užsakymo vykdymas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje. Nuo tada pradedamas skaičiuoti užsakymo terminas.

5.3.2. Apmokėjimas grynaisiais baldų pristatymo metu – iškart po Pirkėjo duomenų ir  užsakymo patikrinimo. Nuo tada pradedamas skaičiuoti užsakymo terminas.

5.3.3. Perkant lizingu – iškart, sudarius su Pirkėju lizingo sutartį. Nuo tada pradedamas skaičiuoti užsakymo terminas.

 

6. Prekių pristatymas ir terminai

6.1. Baldai pristatomi Pirkėjo nurodytu adresu iki namo/laiptinės arba iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis.

6.2. Jei Pirkėjas nenurodė pristatymo adreso, baldai pristatomi Pirkėjo kontaktinėje informacijoje pateiktu adresu aukščiau nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ar remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.5. Prekes pristato pardavėjas savo transportu arba jo įgaliotas atstovas.

6.6. Preliminarus pristatymo terminas yra nurodytas prie kiekvienos prekės.

6.7. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Išaiškėjus galimam pristatymo vėlavimui Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir pranešti apie galimą vėlavimą, bei patikslinti terminus.

6.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), pinigų priėmimo kvite ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės.

 

7. Baldų surinkimas ir trūkumų šalinimas

7.1. Baldai Pirkėjui pristatomi nesutverti originaliose gamintojo pakuotėse.

7.2. Baldų transportavimo metu atsiradę pakuotės pažeidimai nėra laikomi defektu, jei nepažeistas pakuotėje esantis turinys.

7.3. Kartu su prekėmis Pirkėjas gauna aiškiai ir lengvai suprantamą baldų surinkimo instrukciją, garantinį lapą ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

7.4. Tveriant baldus Pirkėjas turi tiksliai vadovautis gamintojo pateikta surinkimo instrukcija.

7.5. Pirkėjas pilnai prisiima atsakomybę už baldų surinkimo kokybę, jei baldus tveria pats. Taip pat, Pirkėjas turi teisę savo sąskaita samdyti specialistus baldams sutverti.

7.6. Tveriant baldus pastebėjus trūkumus, defektus ar broką Pirkėjas privalo nedelsiant sustoti toliau tverti baldus, jei defektas didelės reikšmės, ir apie tai pranešti Pardavėjui telefonu arba el. paštu.

7.7. Baigti tverti baldus Pirkėjas privalo tik tada, kai gaus trūkstamas arba naujas dalis.

7.8. Jei defektas mažareikšmis ir tai netrukdo naudotis preke bei iš esmės nekeičia prekės savybių, kurių tikėjosi Pirkėjas įsigydamas, baldus galima pabaigti tverti ir jais naudotis iki tol, kol Pirkėjui bus pristatyta nauja dalis.

7.9. Pastebėjus brokuotą dalį ar elementą, analogiškai nauja keičiama tik ta brokuota dalis.

7.10. Pardavėjas be papildomų Pirkėjui išlaidų, t.y. Pardavėjo lėšomis per kuo įmanoma trumpesnį laiką pristato Pirkėjui trūkstamas ar naujas dalis.

7.11. Brokuotų dalių pakeitimas naujomis yra Pirkėjo pareiga.

 

8. Prekių garantija ir grąžinimas

8.1. Kiekvienai prekei suteikiama gamintojo garantija. Atskiriems elementams, kuriems gamintojas neteikia garantijos, taikoma LR įstatymuose numatyta prekės garantija.

8.2. Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami nemokamai.

8.3. Pirkėjas sutinka naudotis baldais pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Nesilaikant rekomendacijų, ar baldus naudojant ne pagal paskirtį baldai netenka garantijos.

8.4. Remiantis LR Civilinio kodekso 6.228(10) straipsniu Pirkėjas nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties.

8.5. Norint grąžinti prekes, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui telefonu. Pardavėjas tokiu atveju pateikia prašymo grąžinti prekes formą, kurią Pirkėjas užpildo nurodydamas detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris ir pirkimo data, prekės, kaina, pristatymo data. Jei už prekes buvo atsiskaityta bankiniu pavedimu, tai nurodyti banko sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į Pirkėjo, o kito asmens banko sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniu priimti grąžinamus pinigus.

8.6. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) II skyriaus Pirmo skirsnio 17 punktu.

8.7. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.7.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.7.2. Prekė turi būti nenaudota, nebandyta sutverti ir Pirkėjo nesugadinta;

8.7.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę;

8.7.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8.7.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį lapą (jei jis buvo išduotas). LR įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita-faktūra, pinigų priėmimo kvitas), jei juose yra tiksliai nurodyta prekė. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo prekę. Pardavėjo garantinį lapą papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente prekė nėra tiksliai nurodyta.

8.8. Pirkėjas grąžindamas baldus pats atsako už jų sklandų transportavimą iki oficialios internetinę parduotuvę "DMA baldai" administruojančios įmonės sandėlio Rubežiaus km, Trakų raj.

8.9. Jei per garantinį laikotarpį keičiamos netinkamos kokybės dalys, toms dalims taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.

8.10. Baldų, pirktų sudarant lizingo sutartį, grąžinti negalima.

 

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve „DMA baldai“.

9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „DMA baldai“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Duomenų apsauga

10.1. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje „DMA baldai“ tikslais.

10.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami ti LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo visų pirma sprendžiami derybų būdų. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.